Sofa xuất khẩu BGXK03


Sofa xuất khẩu BGXK03

Giá bán

0 VND

Số lượng- Khung nhôm ,sợi nhựa nhập khẩu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Meterial: Aluminum frame, Viro synthetic, flat 7mm , spun polyester 250gr, normal foam, tempered glass 8mm

*Demension : 

                    Single chair : 93 x 96 x 84Ht
                   3 seater sofa : 276 x 96 x 84Ht
                   Table : 110 x 80 x 55Ht