construction yard and pool

   
   
   
Tọa lạc tại một vị trí rất đẹp của Th