construction yard and pool

Tọa lạc tại một vị trí rất đẹp của Th