Contact Us

Showroom: Số 487. - Hoang Hoa Tham - Tay Ho - Ha Noi
Tell :024.627.33886 - 097 595 0109 
 Fax : 024.627.33886
Email: lhleminh@gmail.com

Factory :

Northern : Khu Cong Nghiep 2 -  Y Yen - TP. Nam Định 
Southern :  Got Chang hamlet - An Nhon Tay village - Cu Chi district - Ho Chi Minh city -Vietnam


 
 

du lịch trong nước, du lịch nước ngoài, cho thuê xe,