Contact Us

Showroom: Tầng 2-3 - Số 78 - Hoang Hoa Tham - Tay Ho - Ha Noi
Tell :024.627.33886 - 0938.95.1733  Fax : 024.627.33886

Factory :

Northern : Khu Công Nghiệp Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng

Southern :  22/11A Trinh Thi Mieng, Ap Thoi Tu, Xa Thoi Tam Thon, Hoc Mon